Tři knížky lidového čtení

Tři příběhy, jež po dobu století a půl obíhaly v knížkách lidového čtení coby nenáročná četba širokých vrstev měst i venkova.

Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi

Trojice příběhů lidového čtení, jejichž hrdiny jsou mudrc Ezop, filuta Ejlenšpigel a důvtipný šašek Paleček.

Zábavné povídky raného obrození

Výbor z raněobrozenské literární produkce, jež chtěla vlasteneckou inteligenci, české měšťanstvo i vzdělanější venkov poučit a pobavit.

Život svaté Kateřiny

Veršovaná legenda, jež se řadí ke klenotům české hagiografické literatury.

Život svaté Kateřiny

Veršovaná legenda, jež se řadí k stěžejním dílům české hagiografické literatury.

Výsledky 97 - 101 z 101