Josef Kainar: Básně

Čtyři vrcholné básnické sbírky Josefa Kainara z let čtyřicátých a šedesátých.

Zdeněk Němeček: New York: zamlženo

Rozsáhlý román tematizující zkušenosti spjaté s emigrací.

Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny

Cestopis barvitě líčící putování Oldřicha Prefáta z Vlkanova do Svaté země.