Josef Svatopluk Machar: Confiteor... / Zde by měly kvést růže...

Svazek přináší dvě zásadní sbírky Macharovy básnické tvorby.

Vítězslav Nezval: Básně II

Básnické sbírky Vítězslava Nezvala ovlivněné surrealismem.

Jan Neruda: Arabesky – Povídky malostranské

Dva klasické povídkové soubory Jana Nerudy.

Marie Pujmanová: Pod křídly / Pacientka doktora Hegla / Předtucha

Svazek představuje výbor z psychologických próz Marie Pujmanové.