Josef Václav Sládek: Básně III

Svazek obsahuje pozdní sbírky Josefa Václava Sládka.

Josef Čapek: Lelio – Pro delfína – Stín kapradiny – Kulhavý poutník

Svazek přináší většinu samostatného prozaického díla Josefa Čapka.

Zábavné povídky raného obrození

Výbor z raněobrozenské literární produkce, jež chtěla vlasteneckou inteligenci, české měšťanstvo i vzdělanější venkov poučit a pobavit.

Václav Bolemír Nebeský: Básně

Výbor z básnického díla Václava Bolemíra Nebeského.