• Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy
  Sv. 116 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic: Básně a listy Reprezentativní výběr z poezie a dochované korespondence Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic v chronologicko-tematickém uspořádání vybízí k exkurzi do Evropy doznívajícího středověku a nastupujícího humanismu, do doby zámořských objevů, technologických inovací a vynálezů, ale také náboženských konfliktů, morových epidemií a turecké hrozby. Číst dál...
 • Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae
  Sv. 113 Tomáš Pešina z Čechorodu: Prodromus Moravographiae

  První ucelená moderní edice českojazyčného spisu katolického kněze a historiografa 17. století. Tato ve své době zcela ojedinělá „vědecká práce v domácím jazyce“ se stala nejen zdrojem poučení, ale rovněž i sebeidentifikace tehdejších čtenářů, a tak na Moravě převzala úlohu, kterou v Čechách plnila o století starší Kronika česká Václava Hájka z Libočan.

  Číst dál...
 • Otokar Březina: Básnické spisy
  Sv. 114 Otokar Březina: Básnické spisy Březinovu básnickou cestu od mytologizace bolesti ke stupňované abstraktnosti, od individuální melancholie k nadosobní harmonii vytyčilo pět v rozmezí let 1895–1901 vydaných básnických knih (Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce), které i s torzem šesté, nedokončené sbírky obsahuje přítomný svazek. Číst dál...
 • Josef Topol: Pět her
  Sv. 117 Josef Topol: Pět her Z díla Josefa Topola vybíráme pět her, vystihujících konstantní témata jeho tvorby: zobrazení rozpadu světa, v němž byl člověk pevně svázán s přírodou, a zachycení složitosti mezilidské komunikace. Číst dál...