Jak podpořit

Nadační fond Česká knižnice vděčně přijímá dary od právnických i fyzických osob. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, umožňuje odečíst dary věnované Nadačnímu fondu Česká knižnice od základu daně.
Potvrzení o daru je vystaveno všem dárcům, u kterých je nadačnímu fondu známo jejich jméno a adresa, na začátku kalendářního roku. Dřívější vyhotovení potvrzení lze dohodnout s tajemníkem nadačního fondu, kontakty zde

Dary zasílejte na běžný účet Nadačního fondu Česká knižnice

č. ú. 17111989/0600

MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4

Pro jednorázový dar použijte variabilní symbol 246.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a adresu pro zaslání potvrzení o daru k daňovým účelům.

O daňovém zvýhodnění dárců

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.