O České knižnici

Edice Česká knižnice, v níž dosud vyšlo přes 80 svazků, je koncipovaná jako reprezentativní edice,
která obsáhne nejvýznamnější hodnoty české literatury od středověku po současnost.
Čtyři nové každoroční svazky v jednotné grafické úpravě jsou vždy zvoleny z různých dob, literárních druhů a názorových světů. 
Jednotlivé texty jsou nově odborně připravovány nebo se opírají o dosavadní spolehlivá vydání. 
Každý svazek doprovází komentář, který čtenářům nabízí informace o vzniku děl, jejich kulturně historických souvislostech i pozdějším ohlasu.


Česká knižnice vychází od roku 1997. Od roku 2016 ji společně vydávají Nadační fond
České knižnice (NFČK), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Nakladatelství Host.
O spolupráci NFČK a ÚČL při vydávání ediční řady více zde. Objednávky lze
směřovat přímo na webové stránky nakladatelství.