O České knižnici

Edice Česká knižnice, v níž dosud vyšlo přes 80 svazků, je koncipovaná jako
reprezentativní edice, která obsáhne nejvýznamnější hodnoty české literatury od
středověku po současnost. Čtyři nové každoroční svazky v jednotné grafické úpravě jsou
vždy zvoleny z různých dob, literárních druhů a názorových světů. Jednotlivé texty jsou
nově odborně připravovány nebo se opírají o dosavadní spolehlivá vydání. Každý svazek
doprovází komentář, který čtenářům nabízí informace o vzniku děl, jejich kulturně
historických souvislostech i pozdějším ohlasu.


Česká knižnice vychází od roku 1997. Od roku 2016 ji společně vydávají Nadační fond
České knižnice (NFČK), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Nakladatelství
Host. O spolupráci NFČK a ÚČL při vydávání ediční řady více zde. Objednávky lze
směřovat přímo na webové stránky nakladatelství.