Pro školy

Seminář České knižnice

Semináře České knižnice přinášejí komentáře k jednotlivým svazkům vydaným v České knižnici v podobě brožur, které jsou volně ke stažení (pdf).

  • Jsou určeny především studentům vysokoškolských a středoškolských literárních seminářů, resp. jejich vyučujícím.
  • Jsou založeny na rozboru konkrétních textů pocházejících obvykle z uceleného souboru (tj. jedné sbírky, jednoho dramatu apod.).
  • Kopírují strukturu ústní maturitní zkoušky z češtiny: literárněhistorický kontext díla, literární žánr, kompozice, témata, čas a prostor, vypravěč / básnický subjekt, jazyk, styl a básnické prostředky.
  • Navazují na publikace Rozumět literatuře, Česká literatura 1945–1970, Český Parnas nebo Slovník básnických knih vzešlé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
  • Mohou sloužit jako výchozí materiál k dalšímu zpracování (např. konkrétní vyučovací hodina, seminární práce apod.).
  • Jsou posuzovány dvěma lektory – literárním vědcem a středoškolským pedagogem.

Edici Semináře České knižnice řídí Robert Kolár, rediguje Petra Hesová. Grafická úprava: Jan Čumlivski.

 

Dosud vyšlo:

Sv. 1 – Emil Juliš: Pohledná poezie (1966)

Sv. 2 – Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody (1819)

Sv. 3 – Josef Václav Sládek: Básně (1875)

Sv. 4 – Fráňa Šrámek: Modrý a rudý (1906)

Sv. 5 – Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380)

Sv. 6 – Karel V. Rais: Poslední radosti (1894)

Sv. 7 – Jaroslav Vrchlický: Zlomky epopeje (1886)

Sv. 8 ­– Jan Čep: Dvojí domov (1926)

Sv. 9 – Svatopluk Čech: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (1886)

Sv. 10 – Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (1954–1957)

Sv. 11 – Jiří Kolář: Prometheova játra (1950)

Sv. 12 – Karel Čapek: RUR (1920)

Sv. 13 – Václav Havel: Zahradní slavnost (1963)

Sv. 14 – Život Ezopův (1557)

Sv. 15 – Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (1623)

Sv. 16 – Karel Toman: Pohádky krve (1898)