Svazek
92
Název svazku
Novely
Jméno autora
Karel Sabina
Zařazená díla
Ervín
Vesničané
Oživené hroby
Editoři svazku
Petra Hesová
Autoři komentáře
Petra Hesová
Vědečtí redaktoři
Václav Vaněk
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2017
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
440
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-08-2
978-80-88069-32-4
978-80-7491-982-4
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Karel Sabina: Novely

Tři novely vybrané z rozsáhlého a různorodého díla Karla Sabiny (1813 až 1877) přibližují dnešnímu čtenáři autorův tvůrčí vývoj a rovněž poukazují na jeho nezanedbatelný vliv na formování české literatury v její tematické i žánrové rozmanitosti. Svazek otevírá předbřeznová novela Ervín (1836, upraveno 1845), modelová próza českého romantismu. Vesničané (1847) pak představují první z pokusů o realistické zobrazení jinak převážně idealizovaného českého venkova. V závěrečném, umělecky patrně nejzdařilejším díle Oživené hroby (1870) Sabina střízlivě, kriticky i sebekriticky konfrontoval názory a ideály účastníků evropského revolučního dění čtyřicátých let a bryskní pointou zhodnotil výsledky úsilí a činů své generace. Připojena je i časopisecká verze této novely, nazvaná Hroby živoucích (1863), a komentovaný soupis evidovaných vydání.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně