Řídící orgány

Redakční rada České knižnice:

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. (ÚČL AV ČR) – předseda

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (NFČK)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL AV ČR)

Mgr. Jan Linka (ÚČL AV ČR)

Mgr. Filip Tomáš, Ph.D. (NFČK)

PhDr. Martin Valášek, Ph.D. (NFČK)

Tajemnicí Redakční rady ČK je:

PhDr. Petra Hesová

hesova [at] ucl.cas.cz