Svazek
60
Název svazku
Kde život náš je v půli se svou poutí – Krev není voda
Jméno autora
Josef Jedlička
Zařazená díla
Kde život náš je v půli se svou poutí
Krev není voda
Editoři svazku
Emil Lukeš
Marie Lukešová
Autoři komentáře
Emil Lukeš
Marie Lukešová
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2010
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
600
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7294-368-5
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
próza

Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí – Krev není voda

Svazek obsahuje obě prózy Josefa Jedličky (1927–1990), stále nedoceněné osobnosti české poválečné literatury a esejistiky. Autor byl totiž dvakrát vypovězen z oficiální české kultury, poprvé po únoru 1948, kdy vystoupil z komunistické strany, podruhé po roce 1968, kdy odešel do exilu. První z těchto děl, novela s dantovským názvem, je psaná s básnivým lyrismem i drsnou věcností. Vyrovnává se s obdobím padesátých let 20. století. Druhá, Krev není voda, kterou Jedlička napsal v exilu původně pro své vnuky, je rozsáhlou kronikou autorova rodu sahající od poloviny 19. století do druhé světové války. Jde o první kriticky ověřené vydání obou knih, editoři přihlíželi k autorovým rukopisům a opravili řadu nepřesností dosavadních vydání. Svazek doprovází rozsáhlý komentář, který zpravuje o genezi próz, jejich přijetí kritikou, analyzuje styl i jednotlivé postupy a motivy a poprvé také podává podrobný přehled o celé Jedličkově tvůrčí biografii.