Svazek
109
Název svazku
Zbabělci
Jméno autora
Josef Škvorecký
Zařazená díla
Zbabělci
Editoři svazku
Michael Špirit
Autoři komentáře
Michael Špirit
Vědečtí redaktoři
Mojmír Otruba
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2020
Pořadové číslo vydání v ČK
2
Počet stran svazku
456
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
Leda
ISBN
ISBN 978-80-88183-24-2
ISBN 978-80-7658-001-5
ISBN 978-80-7335-690-3
ISBN 978-80-275-0396-4
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
próza

Josef Škvorecký: Zbabělci

Román Zbabělci (1958), jímž Josef Škvorecký uvedl do české literatury autobiografickou postavu Dannyho Smiřického, vyvolal mimořádně kontroverzní kulturně politický rozruch. Přestože byl publikován s desetiletým odstupem od svého zrodu, oficiální kritika jej hodnotila výhradně v aktuálním ideologickém kontextu. Ostře odsoudila literární ztvárnění dějinných událostí (poslední dny nacistické okupace v prostředí východočeského maloměsta), které neodpovídalo jedinému tehdy přípustnému, stranickému výkladu historie. Vytýkala názorovou omezenost a společenskou neangažovanost autora a v jeho emfatické reflexi jazzu spatřovala skrytou propagaci amerického životního stylu. Škvoreckého román neplnil žádanou agitační funkci, neusiloval o ideovou a morální výchovu čtenáře, v měřítku dobových estetických norem se jevil jako „špinavý“ a „oplzlý“. Proto musel být z příkazu ÚV KSČ pro následující otisky přepracován. Kritické vydání Zbabělců, které pro Českou knižnici v roce 1998 připravil Michael Špirit, se vrátilo k původnímu znění a Škvorecký je poté označil za základní pro veškerá budoucí vydání.

Pro přítomnou reedici Michael Špirit text Zbabělců znovu přehlédl a také aktualizoval a významně rozšířil svůj komentář, v němž podrobně dokumentuje vznik a dobový ohlas románu i jeho textové proměny.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně