Josef Škvorecký

(1924–2012)

Prozaik, scénárista, esejista, nakladatel.

Pocházel z Náchoda, po maturitě na náchodském reálném gymnáziu byl nuceně nasazen. Po skončení války vystudoval angličtinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté působil jako učitel v pohraničí. Po vojenské službě nastoupil jako redaktor angloamerické literatury do Státního nakladatelství krásné literatury a umění, od roku 1956 byl redaktorem časopisu Světová literatura, z redakce musel odejít po kontroverzi vyvolané vydáním svého románu Zbabělci. Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. Roku 1969 se nevrátil ze stipendijního pobytu v USA. S manželkou Zdenou Salivarovou poté žili v Torontu a Škvorecký zde vyučoval na univerzitě. Roku 1971 manželé založili exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers, kde pak vyšla celá řada děl autorů zakázaných v Československu. Škvoreckého prózy ukazují na vypravěčský talent (osvědčovaný často i ve spletitých vyprávěcích konstrukcích). Živou práci s jazykem v jeho různých vrstvách kombinují nejčastěji se zkoumáním otázek integrity jedince lapeného v dějinách 20. století. Část Škvoreckého románů a povídek spojuje protagonista (a často i vypravěč) Danny Smiřický, autorovo literární alter ego.

slovníková hesla:
Slovník české literatury po roce 1945

fotografie:
Josef Škvorecký, zdroj: Literární archiv PNP, fond Fotoarchiv