Libor Fára: Rytmus, 1959

koláž; 79 × 51 cm
soukromá sbírka
© Libor Fára – dědicové, 2020

Obraz použit na obálce svazku:
Josef Škvorecký: Zbabělci (2020)