Emil Lukeš

(1929–2007)

Literární historik. Svůj odborný zájem věnoval zejména české literatuře 20. století.