Svazek
88
Název svazku
Prometheova játra – Trilogie
Jméno autora
Jiří Kolář
Zařazená díla
Prometheova játra
Mistr Sun o básnickém umění
Nový Epiktet
Černá lyra
Editoři svazku
Jakub Říha
Petr Šrámek
Autoři komentáře
Jakub Říha
Petr Šrámek
Vědečtí redaktoři
Jan Šulc
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2016
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
540
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-03-7
978-80-88069-29-4
978-80-7491-656-4
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 20. století
Žánr
poezie
próza

Jiří Kolář: Prometheova játra / Trilogie

Básnickou tvorbu Jiřího Koláře (1914–2002) představujeme čtyřmi knihami z vrcholného období padesátých let. Kolářovo literární novátorství a rovněž nesmlouvavá společenská obžaloba způsobily, že se deníková kniha Prometheova játra dostala ke čtenářům až se značným zpožděním, navíc v upravené podobě. Přítomná edice se poprvé vrací k původnímu znění prostému cenzurních zásahů a rovněž poprvé společně vychází tzv. trilogie Mistr Sun o básnickém umění, Nový EpiktetČerná lyra. Dohromady tato díla představují Kolářův projekt „konce poezie“ založený na napětí mezi experimentem a tradicí, estetikou a etikou či fikcí a svědectvím, a tedy ohledávající meze vlastní poetiky i literatury vůbec. Svazek edičně připravili a komentářem doprovodili Jakub Říha a Petr Šrámek.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně