Petr Šrámek

(*1973)

Literární vědec, kulturní redaktor, kritik, editor a vysokoškolský pedagog. Kriticky i edičně se zabývá se moderní českou poezií; je rovněž autorem výborů z poezie 19. a 20. století určených dětskému čtenáři. V současnosti působí na katedře české literatury Technické univerzity Liberec.