Jakub Říha

Jakub Říha

(*1982)

Literární historik, versolog, textolog a editor. Badatelsky i edičně se zabývá zejména novočeskou poezií a prozodií. Je autorem monografie Nerudův verš (2019), spoluautorem Úvodu do teorie verše (2013), podílí se na vydávání Kritické hybridní edice. Působí v edičním a textologickém oddělení a ve versologickém týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.