Jiří Kolář: Uzlová báseň, 1962–1963

 

© Jiří Kolář — dědicové c/o DILIA, 2016