Svazek
79
Název svazku
Básně
Podtitul svazku
Z mého kraje – Zlomená duše – Vybouřené smutky – Ještě jednou se vrátíme... – Lyrika lásky a života
Jméno autora
Antonín Sova
Zařazená díla
Z mého kraje
Zlomená duše
Vybouřené smutky
Ještě jednou se vrátíme...
Lyrika lásky a života
Editoři svazku
Václav Vaněk
Autoři komentáře
Václav Vaněk
Vědečtí redaktoři
Michal Topor
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
616
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7491-157-6
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
poezie

Antonín Sova: Básně

Antonín Sova patří k prominentním a ve své době nejčtenějším básníkům modernismu přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od Březiny se však dosud nedočkal souborného kritického vydání svého díla, poslední pokus o jeho spisy z let 1959 až 1962 uvízl po dvou svazcích prózy a dvou svazcích poezie. Česká knižnice tuto mezeru alespoň zčásti zaplňuje vydáním pětice vrcholných autorových básnických knih: Z mého kraje, Zlomená duše, Vybouřené smutky, Ještě jednou se vrátíme…Lyrika lásky a života. Básně, které je tvoří, klenou oblouk od realismu a impresionismu k symbolismu; tematicky sahají od přírodní lyriky k reflexím, vizím, poezii sociálních protestů a hořké intimní lyrice. Text připravil Václav Vaněk, který je rovněž autorem komentáře, jenž zachycuje vývoj Sovovy poetiky v dobovém kontextu a sleduje také různé varianty autorova textu.