Václav Vaněk

(*1963)

Literární historik, editor a vysokoškolský pedagog. Badatelsky se věnuje zejména české literatuře 19. a 20. století. Edičně se zabývá literaturou téhož období – vedl mj. týmy připravující antologie z děl známých i pozapomenutých autorů novočeské literatury. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

fotografie:
Václav Vaněk v roce 2016, foto Vendula Trnková