Václav Vaněk

 (*1963)

Literární historik a vysokoškolský pedagog. Badatelsky se věnuje zejména české literatuře 19. a 20. století. Edičně se zabývá literaturou téhož období – vedl mj. týmy připravující antologie z děl známých i pozapomenutých autorů novočeské literatury. V současnosti působí v Ústavu české literatury a komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouholetý člen vědecké rady České knižnice.