Svazek
14
Název svazku
Ze světa lesních samot
Jméno autora
Karel Klostermann
Zařazená díla
Ze světa lesních samot
Editoři svazku
Václav Vaněk
Autoři komentáře
Václav Vaněk
Vědečtí redaktoři
Jaroslava Janáčková, Mojmír Otruba
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1999
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
288
Vydavatelé
Nakladatelství Lidové noviny
ISBN
80-7106-284-7
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Karel Klostermann: Ze světa lesních samot

Impulzem tohoto románu i celého Klostermannova díla nebyla v první řadě touha po individuálním uměleckém sebevyjádření, ale vědomá snaha zachytit genia loci určitého životního i přírodního prostředí - staré Šumavy.
Komentář naší edice zachycuje, jaký byl věcný základ Klostermannovy prózy a jak jsou jeho umělecké postupy podřízeny věcnému zachycení historicky rychle mizejícího živlu, v němž má své místo fantazie, pohádka, lidská vytrvalost, statečnost, zločin, tvrdá dřina, drsná příroda i její nevýslovná, obětí hodná krása.