Karel Klostermann

(1848–1923)

Prozaik, spjatý svými kořeny i tvorbou s Pošumavím.

Narodil se v rakouském Haagu, otec působil jako lékař v jazykově smíšeném kraji, matka pocházela z rodiny šumavských sklářů. Sám Karel Klostermann se cítil být Čechem, od studentských let až do dospělosti se na letní prázdniny vracel na Šumavu. Gymnaziální studia absolvoval v Klatovech a v Písku, univerzitní studia medicíny na vídeňské univerzitě nedokončil. Své jazykové nadání nakonec uplatnil jako středoškolský profesor jazyků na německé reálce v Plzni. Do literatury vstoupil německy psanými črtami zachycujícími šumavské prostředí, Šumavě se věnoval i ve svých dalších, již česky psaných povídkách a románech. Pro českou prózu objevil krásnou a drsnou přírodu tohoto kraje, jež je určujícím činitelem v životech jeho obyvatel. 

heslo ve slovníku Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století