Vítězslav Hálek: Básně a prózy

Reprezentativní výbor z básnického, prozaického a publicistického díla Vítězslava Hálka (1835—1874) má ambici shrnout jeho nejvýznamnější a zároveň čtenářsky dosud živé práce.

Karolina Světlá: Vesnický román

První český román — Vesnický román! Je tomu právě 150 let, co kniha opustila Grégrovu tiskárnu.

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Nejznámější české pověsti vycházejí jako upravená reedice vydání z roku 2001.

Karel Havlíček: Básně a prózy

Pět oddílů beletritické tvorby novináře a spisovatele Karla Havlíčka.

Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry

Šest stěžejních veseloher z Klicperova raného tvůrčího období. 

Božena Němcová: Babička

Autorčino nejvýznamnější dílo, nepostradatelné v kánonu národní literatury.

Karel Sabina: Novely

Výběr tří novel přibližuje Karla Sabinu jako důležitého autora.

Jaroslav Vrchlický: Epické básně

Výbor z epické tvorby jednoho z nejvýznamnějších básníků české literatury 19. století.

Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka

Kompletní vydání humoristicko-satirických „broučkiád“ Svatopluka Čecha.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě. Třetí vydání svazku.

Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z desátých a dvacátých let 19. století jakožto významný příspěvek obrozenské literatury.

Výsledky 1 - 12 z 46