Svazek
115
Název svazku
Má Amerika
Jméno autora
Josef Václav Sládek
Editoři svazku
Jaroslava Janáčková
Jarmila Víšková
Petra Hesová
Autoři komentáře
Jaroslava Janáčková
Jarmila Víšková
Josef Opatrný
Petra Hesová
Vědečtí redaktoři
Mojmír Otruba
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2022
Pořadové číslo vydání v ČK
2.
Počet stran svazku
256
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
ISBN 978-80-88183-30-3
ISBN 978-80-7658-035-0
ISBN 978-80-275-1098-6
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza
eseje

Josef Václav Sládek: Má Amerika

Fejetony a příhody, v nichž Josef Václav Sládek seznamoval soudobou českou veřejnost se svými zážitky z cesty po Severní Americe, obohacují tradiční portrét básníka o nové rysy, a představují ho tak v nezvyklé roli zpravodaje a publicisty. Soubor je uspořádán chronologicky, aby věrně rekonstruoval Sládkovo putování po Spojených státech, kam z politických, ekonomických nebo osobních důvodů mířily v šedesátých letech 19. století vlny emigrantů ze střední Evropy, aby si splnily svůj „americký sen“. Sládek si s respektem i dojetím všímá individuálních osudů bezejmenných tuláků, groteskních podivínů, romantických dobrodruhů i šťastně usazených farmářů, vypráví o vtipných i pohnutých setkáních s českým, potažmo slovanským živlem, popisuje stereotypy spjaté s irskými nebo čínskými přistěhovalci, skepticky sleduje domorodé komunity černochů a míšenců, a především odsuzuje kruté zacházení s indiány, jejichž údělu a kulturnímu odkazu věnuje nejvíc pozornosti.

Soubor Má Amerika vychází v České knižnici podruhé, a to v revidované podobě a s rozšířenými vysvětlivkami.

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně