Josef Václav Sládek

(1845–1912)

Básník, překladatel, kritik a publicista, dlouholetý redaktor časopisu Lumír.

Literárně byl aktivní od gymnaziálních let. Silně jej ovlivnil dvouletý pobyt v Americe na počátku jeho mladé dospělosti. V USA vystřídal několik působišť a zastával zde řadu manuálních i intelektuálních profesí. Své zkušenosti ze Spojených států zúročil v řadě fejetonů i přednášek. Znalost angličtiny zase po návratu využil, když se stal středoškolským a později i univerzitním vyučujícím anglického jazyka. Do češtiny ve svých pokročilých letech také převedl celé dramatické dílo Williama Shakespeara. Roku 1874 do jeho osobního života těžce zasáhla manželčina smrt po porodu mrtvého dítěte. V letech 1877–1898 vedl kulturní časopis Lumír, v němž se nejprve profiloval kosmopolitně orientovaný směr v rámci Sládkovy literární generace, od devadesátých let se ovšem Lumír po boku národního proudu téže generace účastnil polemik s mladými literáty. Závěr života strávil ve Zbiroze s omezenými možnostmi pohybu (dlouhodobě ho sužovalo neurologické onemocnění). Ve Sládkově básnické tvorbě se prolínala reflexe neplnoprávného postavení vlastního národa a inspirace lidovou písní s kosmopolitním orientací na světové literatury a s kultem uměleckého tvaru. Je autorem obžalobné a vzdorné vlastenecky orientované poezie i reflexivní intimní lyriky, jež se dotýká osudových momentů lidského života. Je též zakladatelem tradice moderní české poezie pro děti.

slovníková hesla:
Lexikon české literatury (díl 4, svazek I – S–T)
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století
Slovník básnických knih (o sbírce Jiskry na moři, o sbírce Selské písně a České znělky, o sbírce Sluncem a stínem, o sbírce V zimním slunci)

fotografie:
Josef Václav Sládek, zdroj: Literární archiv PNP, fond Kvapilová Hana