Bernard Bolzano: Exhorty

Výbor z kázání originálního myslitele, osvícenského učence a kazatele Bernarda Bolzana.

Vilém Závada: Básně

Pětice Závadových básnických sbírek.

Jakub Arbes: Romaneta

Výbor z tajemných a napínavých próz Jakuba Arbesa, jimž se tradičně říká romaneta.

Jaroslav Havlíček: Neviditelný

Vrcholný psychologický román Jaroslava Havlíčka.