Vítězslav Hálek: Básně a prózy

Reprezentativní výbor z básnického, prozaického a publicistického díla Vítězslava Hálka (1835—1874) má ambici shrnout jeho nejvýznamnější a zároveň čtenářsky dosud živé práce.

Karel Poláček: Okresní město – Bylo nás pět

Z vrcholné prozaické tvorby Karla Poláčka vybíráme dva humoristické romány s charakteristickými prvky autorovy osobité jazykové komiky, v nichž prostřednictvím jemné nadsázky, opakujících se promluv, frází a klišé detailně prozkoumal mentalitu českého maloměsta a obnažil konvenčnost, omezenost a nesmyslnost lidských postojů.

Karolina Světlá: Vesnický román

První český román — Vesnický román! Je tomu právě 150 let, co kniha opustila Grégrovu tiskárnu.

Jakub Arbes: Romaneta

Výbor z tajemných a napínavých próz Jakuba Arbesa, jimž se tradičně říká romaneta.

Božena Benešová: Prózy

Výbor přináší dvě knihy povídek z prvního období autorčiny tvorby a její nejznámější román.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy

Čtyři mravoučná a polemická díla předního představitele bratrské reformace.

Bernard Bolzano: Exhorty

Výbor z kázání originálního myslitele, osvícenského učence a kazatele Bernarda Bolzana.

Josef Čapek: Lelio – Pro delfína – Stín kapradiny – Kulhavý poutník

Svazek přináší většinu samostatného prozaického díla Josefa Čapka.

Karel Čapek: Hordubal – Povětroň – Obyčejný život

Noetická trilogie Karla Čapka zkoumá z různých stran, jak uchopit realitu lidského života.

Karel Čapek: Tři hry

Svazek přináší tři vrcholná dramata Karla Čapka z různých období jeho tvorby.

Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka

Kompletní vydání humoristicko-satirických „broučkiád“ Svatopluka Čecha.

Výsledky 1 - 12 z 113