František Křelina: Amarú, syn hadí – Každý své břímě

Česká knižnice představuje dvě prózy Františka Křeliny: historický román z Jižní Ameriky a elegii za vyvražděné Lidice.

Vladislav Vančura: Amazonský proud – Pekař Jan Marhoul – Pole orná a válečná – Poslední soud

Čtyři raná díla Vladislava Vančury z dvacátých let – povídkový soubor Amazonský proud a jeho první romány.

Jan Neruda: Arabesky – Povídky malostranské

Dva klasické povídkové soubory Jana Nerudy.

Božena Němcová: Babička

Autorčino nejvýznamnější dílo, nepostradatelné v kánonu národní literatury.

Božena Němcová: Babička

Autorčino nejvýznamnější dílo, nepostradatelné v kánonu národní literatury.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

František Hrubín: Básně

Soubor jedenácti básnických knih Františka Hrubína.

Emil Juliš: Básně

Pětice sbírek představuje Julišovu vizuální a experimentální poezii.

Josef Kainar: Básně

Čtyři vrcholné básnické sbírky Josefa Kainara z let čtyřicátých a šedesátých.

Josef Kainar: Básně

Básnickou tvorbu Josefa Kainara představujeme čtyřmi vrcholnými knihami z let čtyřicátých a posléze šedesátých.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě. Třetí vydání svazku.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Výsledky 1 - 12 z 109