Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo

Tři soubory písňových textů, jež Adama Michnu z Otradovic představují jako básníka barokní doby.

Jaroslav Durych: Bloudění

Vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha, hodnotově odkazující ke katolickému baroku.

F. X. Šalda: Boje o zítřek

Svazek přináší knižní celek, který si ze svých esejů publikovaných na přelomu století sestavil sám slavný literární kritik.

Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny

Cestopis barvitě líčící putování Oldřicha Prefáta z Vlkanova do Svaté země.

Josef Svatopluk Machar: Confiteor... – Zde by měly kvést růže...

Svazek přináší dvě zásadní sbírky Macharovy básnické tvorby.

Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy

Čtyři mravoučná a polemická díla předního představitele bratrské reformace.

Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry

Šest stěžejních veseloher z Klicperova raného tvůrčího období. 

Josef Karel Šlejhar: Dojmy z přírody a společnosti – Co život opomíjí

Dva významné soubory povídek předního představitele české prózy ovlivněné naturalismem Josefa Karla Šlejhara.

Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město

Román, v němž se vyplňování dotazníku stává odrazovým můstkem k osobní introspekci i historické společenské reflexi poměrů na počátku normalizace.

Viktor Dyk: Dramata a prózy

Druhý svazek z díla Viktora Dyka zachycuje v reprezentativním výběru jeho dílo dramatické.

Egon Hostovský: Dům bez pána – Půlnoční pacient

Dva romány, charakteristické pro obě nejvýznamnější období tvorby Egona Hostovského.

Jaroslav Vrchlický: Epické básně

Výbor z epické tvorby jednoho z nejvýznamnějších básníků české literatury 19. století.

Výsledky 25 - 36 z 101