Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Václav Bolemír Nebeský: Básně

Výbor z básnického díla Václava Bolemíra Nebeského.

Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Vilém Závada: Básně

Pětice Závadových básnických sbírek.

Karel Havlíček: Básně a prózy

Pět oddílů beletritické tvorby novináře a spisovatele Karla Havlíčka.

Vítězslav Nezval: Básně I

Básnické knihy Vítězslava Nezvala ovlivněné poetismem.

Josef Václav Sládek: Básně I

První ze tří svazků básnického díla Josefa Václava Sládka obsáhl rané autorovy sbírky, jež dávají nahlédnout do jeho tvůrčího i lidského zrání.

Vítězslav Nezval: Básně II

Básnické sbírky Vítězslava Nezvala ovlivněné surrealismem.

Josef Václav Sládek: Básně II

Druhý svazek poezie Josefa Václava Sládka zahrnuje sbírky z dob, kdy byl na vrcholu životních sil a jeho poetika nacházela inspiraci v lidové slovesnosti.

Vítězslav Nezval: Básně III

Završení souboru, jímž Česká knižnice představuje podstatné básnické knihy Vítězslava Nezvala.

Josef Václav Sládek: Básně III

Svazek obsahuje pozdní sbírky Josefa Václava Sládka.

Výsledky 13 - 24 z 101