Julius Zeyer: Vyšehrad – Troje paměti Víta Choráze

Dvě díla Zeyrovy veršované epiky, zastupující jeho polohu výpravně epickou i intimní.

Zikmund Winter: Povídky

Výbor z vrcholných historických novelistických povídek Zikmunda Wintra.