Vítězslav Hálek: Básně a prózy

Reprezentativní výbor z básnického, prozaického a publicistického díla Vítězslava Hálka (1835—1874) má ambici shrnout jeho nejvýznamnější a zároveň čtenářsky dosud živé práce.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

Jakub Deml: Pozdrav Tasova

Kriticky ověřené a komentované vydání celku Demlových próz.

Viktor Dyk: Pět básnických knih

Vybrané básnické sbírky Viktora Dyka zachycují jeho tvůrčí literární i ideový vývoj.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Karel Havlíček: Básně a prózy

Pět oddílů beletritické tvorby novináře a spisovatele Karla Havlíčka.

František Hrubín: Básně

Soubor jedenácti básnických knih Františka Hrubína.

Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů / České listy

Výbor z Husových menších šeských spisů, které vznikly mezi lety 1412 až 1415.

Emil Juliš: Básně

Pětice sbírek představuje Julišovu vizuální a experimentální poezii.

Josef Kainar: Básně

Čtyři vrcholné básnické sbírky Josefa Kainara z let čtyřicátých a šedesátých.

Josef Kainar: Básně

Básnickou tvorbu Josefa Kainara představujeme čtyřmi vrcholnými knihami z let čtyřicátých a posléze šedesátých.

Výsledky 1 - 12 z 39