Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z desátých a dvacátých let 19. století jakožto významný příspěvek obrozenské literatury.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Slavná alegorie Jana Amose Komenského vychází v reedici.

Karel Čapek: Tři hry

Svazek přináší tři vrcholná dramata Karla Čapka z různých období jeho tvorby.