Středověké legendy o českých světcích

Výbor ze staroslověnských a latinských legen devátého až čtrnáctého století, jež stály na počátku vzdělanosti a písemnictví v našich zemích.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Petr Chelčický: Síť víry

Nejznámější traktát Petra Chelčického je společenskou kritikou i formulací ideálu.

Vítězslav Nezval: Básně I

Básnické knihy Vítězslava Nezvala ovlivněné poetismem.