Viktor Dyk: Dramata a prózy

Druhý svazek z díla Viktora Dyka zachycuje v reprezentativním výběru jeho dílo dramatické.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

František Křelina: Amarú, syn hadí – Každý své břímě

Česká knižnice představuje dvě prózy Františka Křeliny: historický román z Jižní Ameriky a elegii za vyvražděné Lidice.

Viktor Dyk: Pět básnických knih

Vybrané básnické sbírky Viktora Dyka zachycují jeho tvůrčí literární i ideový vývoj.