Svazek
63
Název svazku
Síť víry
Jméno autora
Petr Chelčický
Zařazená díla
Síť víry
Editoři svazku
Jaroslav Boubín
Autoři komentáře
Jaroslav Boubín
Vědečtí redaktoři
Hana Bočková
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2011
Pořadové číslo vydání v ČK
1.
Počet stran svazku
416
Vydavatelé
Host
ISBN
978-80-7294-560-3
Typ publikace
tištěná kniha
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
próza

Petr Chelčický: Síť víry

Petr Chelčický byl spolu s Janem Husem nejvýraznějším představitelem husitského myšlení. V České knižnici vychází jeho nejznámější traktát Síť víry. V něm ostře kritizuje existující podobu společnosti a formuluje svou náročnou představu opravdu křesťanského života. Svým ideálem dělné pospolitosti lidí, založené na křesťanské rovnosti všech, zanechal výraznou stopu v české i světové kultuře ještě i v 19. a 20. století (L. N. Tolstoj, T. G. Masaryk).

Editor svazku Jaroslav Boubín připravil nové znění textu na základě tisku z roku 1521 a podle současných textologických zásad. Čtenáři tak po mnoha desetiletích dostávají do ruky nově připravený a kriticky ověřený text tohoto klasického díla české literatury, poprvé v moderní době zahrnující i krátký text z posledního, dodatečně objeveného listu výchozího bratrského vydání. Součástí svazku je komentář a odkazy na biblické citace a parafráze.