Svazek
89
Název svazku
Život svaté Kateřiny
Zařazená díla
Život svaté Kateřiny
Legenda o svaté Kateřině (novočeský překlad Jiřího Pelána)
Editoři svazku
Eduard Petrů
Vendula Rejzlová Zajíčková
Autoři komentáře
Eduard Petrů
Vendula Rejzlová Zajíčková
Vědečtí redaktoři
Mirek Čejka
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2016
Pořadové číslo vydání v ČK
2., revidované
Počet stran svazku
280
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-04-4
978-80-88069-23-2
978-80-7491-748-6
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština 14. století
Jazyk svazku
čeština 14. století, čeština
Historické období
starší literatura
Žánr
poezie

Život svaté Kateřiny

Veršovaná legenda Život svaté Kateřiny, datovaná do třetí čtvrtiny čtrnáctého století, se nesporně řadí k stěžejním dílům české hagiografické literatury. Překvapuje nejen promyšlenou instrumentací textu, alegoričností, obrazným viděním a barevnou symbolikou, ale též úsilím o psychologickou motivaci jednání postav. Současný čtenář tak bezprostředně vstupuje do středověkého světa křesťanských idejí upoután názorným, živým vyprávěním o touze člověka po Bohu, o kráse i bolesti hledání a nalezení boží milosti. Reeditovaný svazek mu navíc nyní umožňuje vnímat půvabný příběh duchovní lásky v původním staročeském znění, které k vydání připravil Eduard Petrů podle kritického vydání Václava Vážného, a současně ho v zrcadlovém uspořádání porovnat se zdařilým moderním překladem Jiřího Pelána. Znění legendy podle dochovaného rukopisu revidovala a doprovodné texty pro druhé vydání v České knižnici doplnila Vendula Rejzlová Zajíčková.

Národní digitální knihovna

Jako dílo nedostupné na trhu je v NDK pro přihlášené uživatele on-line zpřístupněno první vydání naší edice Života svaté Kateřiny (zde).