Eduard Petrů

(1928–2006)

Literární historik a teoretik, editor, bibliograf, vysokoškolský pedagog. Badatelsky i edičně se zabýval se starší českou literaturou, široké rozpětí jeho badatelského i edičního zájmu sahalo od středověkých textů přes osobnost Petra Chelčického, literaturu českého humanismu až po barokní homiletiku a historiografii. Podstatnou část svého díla zasvětil popularizaci starší české literatury a jejímu edičnímu zpřístupňování. Pedagogicky působil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

slovníková hesla:Slovník české literatury po roce 1945