Mistr litoměřického oltáře: Korunování Krista trním, po roce 1500

Reprofoto © Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2019

Obraz použit na obálce svazku:
Petr Chelčický: Síť víry