Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování aneb Cesta z království českého...

Literárně zajímavý cestopis Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic do Svaté země a Egypta.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Jakub Arbes: Romaneta

Výbor z tajemných a napínavých próz Jakuba Arbesa, jimž se tradičně říká romaneta.

Václav Řezáč: Rozhraní

Důmyslný román tematizující zrcadlení lidských povah a důležitost morální volby představuje Václava Řezáče coby autora pozoruhodných psychologických románů.

Jáchym Topol: Sestra

Stý svazek České knižnice přináší románovou prvotinu Jáchyma Topola Sestra, výjimečné dílo české prózy konce 20. století.

Petr Chelčický: Síť víry

Nejznámější traktát Petra Chelčického je společenskou kritikou i formulací ideálu.

Karel Michal: Soubor díla

Souborné vydání díla předčasně zesnulého prozaika Karla Michala.

Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské

Jezuita Jan Kořínek zachytil ve svém díle z roku 1675 historickou paměť Kutné Hory, a vytvořil tak mnohovrstevný obraz života slavného hornického města.

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Nejznámější české pověsti vycházejí jako upravená reedice vydání z roku 2001.

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Klasický svazek četby pro mládež, v němž Alois Jirásek zprostředkovává nejstarší české pověsti, je doplněn obsáhlým komentářem ke genezi textu.

Karel Čapek: Tři hry

Svazek přináší tři vrcholná dramata Karla Čapka z různých období jeho tvorby.

Jan Amos Komenský: Truchlivý I, II – Labyrint světa a ráj srdce

Slavný alegorický text Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce je doplněn o spis Truchlivý, rovněž hledající útěchu v dobách krize.

Výsledky 73 - 84 z 101