Bernard Bolzano: Exhorty

Výbor z kázání originálního myslitele, osvícenského učence a kazatele Bernarda Bolzana.

Karel Čapek: Hordubal – Povětroň – Obyčejný život

Noetická trilogie Karla Čapka zkoumá z různých stran, jak uchopit realitu lidského života.

Václav Havel: Hry

Vrcholná dramatická díla Václava Havla.

Jaroslav Vrchlický: Intimní lyrika

Tři lyrické sbírky Jaroslava Vrchlického, jež dávají čtenáři nahlédnout do procesu tvorby velkého básníka.

Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar

Román o osudové lásce a umírání, odehrávající se na pozadí italské venkovské krajiny a etruských ruin, plný stesku po pocitu životní přináležitosti.

Karel Schulz: Kámen a bolest

Historický román, jenž na osudech Michelangela Buonarrotiho sleduje tvůrčí i lidský zápas o svobodu a důstojnost.

Jan Neruda: Knihy básní

Svazek přináší soubor všech Nerudových básnických knih od jeho prvotiny Hřbitovní kvítí po posmrtně vydané Zpěvy páteční.

Jan Zahradníček: Knihy básní

Svazek obsahuje všechny básnické sbírky Jana Zahradníčka v chronologickém uspořádání.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Slavná alegorie Jana Amose Komenského vychází v reedici.

Výsledky 37 - 48 z 101