Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Karel Václav Rais: Povídky

Reprezentativní průřez prozaickou tvorbou Karla Václava Raise.

Josef Svatopluk Machar: Confiteor... / Zde by měly kvést růže...

Svazek přináší dvě zásadní sbírky Macharovy básnické tvorby.

Jan Neruda: Arabesky – Povídky malostranské

Dva klasické povídkové soubory Jana Nerudy.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský

Komentované vydání nesmírně vlivných domnělých staročeských veršovaných památek, vytvořených v době národního obrození.

Julius Zeyer: Vyšehrad – Troje paměti Víta Choráze

Dvě díla Zeyrovy veršované epiky, zastupující jeho polohu výpravně epickou i intimní.

Zikmund Winter: Povídky

Výbor z vrcholných historických novelistických povídek Zikmunda Wintra.

Karel Hynek Mácha: Prózy

Výběr textů přináší základní témata, dimenze a formy prozaické části Máchova díla.

Bernard Bolzano: Exhorty

Výbor z kázání originálního myslitele, osvícenského učence a kazatele Bernarda Bolzana.

Jakub Arbes: Romaneta

Výbor z tajemných a napínavých próz Jakuba Arbesa, jimž se tradičně říká romaneta.

Josef Václav Sládek: Básně III

Svazek obsahuje pozdní sbírky Josefa Václava Sládka.

Výsledky 13 - 24 z 47