Svazek
101
Název svazku
Staré pověsti české
Jméno autora
Alois Jirásek
Editoři svazku
Karel Komárek
Autoři komentáře
Jaroslava Janáčková
Karel Komárek
Vědečtí redaktoři
Jiří Holý
Místo vydání
Praha – Brno
Rok vydání
2019
Pořadové číslo vydání v ČK
2.
Počet stran svazku
318
Vydavatelé
NFČK
ÚČL AV ČR, v. v. i.
Host
ISBN
978-80-88183-16-7
978-80-88069-76-9
978-80-7577-827-7
Typ publikace
tištěná kniha
e-book
Jazyk originálu
čeština
Jazyk svazku
čeština
Historické období
literatura 19. století
Žánr
próza

Alois Jirásek: Staré pověsti české

Do knihy s názvem Staré pověsti české (poprvé 1894) shrnul Alois Jirásek své osobité interpretace čtyřiatřiceti národních pověstí a pokusil se tak oživit nejen příběhy z českého dávnověku a z dob křesťanských, ale i pražské pověsti či prastaré věštby. Knihu otevírá oddíl bájných vyprávění z české prehistorie od příchodu praotce Čecha až po smrt knížete Hostivíta. Následují pověsti z tradice křesťanské s náměty nejen českými, ale též moravskými, slovenskými a židovskými, jejichž relativně samostatnou součástí je i cyklus O staré Praze. Soubor uzavírá oddíl starobylých proroctví.  

V roce 2001 byly Staré pověsti české, jedno z nejznámějších děl Aloise Jiráska, vydány v České knižnici poprvé. Nyní se Česká knižnice vrací k tomuto dílu znovu a představuje Staré pověsti české v aktualizované reedici. V připojeném komentáři si Jaroslava Janáčková a Karel Komárek kladou otázku po literární genezi díla a zachycují proměny jeho výjimečné recepce.

Národní digitální knihovna

Jako dílo nedostupné na trhu je v NDK pro přihlášené uživatele on-line zpřístupněno první vydání naší edice Starých pověstí českých (zde).

  Zobrazit ukázku knihy
  Zobrazit ukázku knihy v novém okně