Karel Komárek

(*1963)

Literární vědec, lingvista, bohemista a slavista, vysokoškolský pedagog. Věnuje se zejména historické mluvnici češtiny, dějinám spisovného jazyka, jazyku uměleckých textů a onomastice. V současnosti působí na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.