Josef Václav Sládek: Básně II

Druhý svazek poezie Josefa Václava Sládka zahrnuje sbírky z dob, kdy byl na vrcholu životních sil, přináší sbírky Ze života, Sluncem a stínem, Selské písně a České znělky, Jiné písně a České písně. Spojuje je ohledávání tématu venkova a sepjetí člověka s přírodním cyklem a příklon k poetickým formám vlastním lidové slovesnosti, zejména k písni.

Václav Řezáč: Rozhraní

Rozhraní je vlastně románem o vzniku románu: vypráví o profesoru obchodní školy, jenž se rozhodl napsat román o slavném herci. Při psaní se jeho vlastní osudy splétají s osudy jeho románového hrdiny tak, že mimoděk přejímá některé jeho povahové rysy a vidí se v něm, jako by byl jeho vlastním obrazem. Pro dílo Václava Řezáče je charakteristický paradox, s nímž není v české literatuře sám: ve třicátých a čtyřicátých letech autor pozoruhodných psychologických románů, jedněch z nejlepších v české literatuře, sledujících působení zla v lidských duších, v padesátých letech autor ideologických tezovitých románů o poválečném osídlování pohraničí.

Ignát Herrmann: Nedělní povídky

Soubor povídek z celého povídkového díla Ignáta Herrmanna od sklonku sedmdesátých let 19. století do dvacátých let století dvacátého, motivovaný pořadatelovou oblibou Ignáta Herrmanna a zájmem o jeho povídkářské umění. Vznikl tak osobně pojatý průřez čtenářsky vděčnými povídkami mistra vlídné drobnokresby pražského prostředí, nepostrádající humor, soucítění ani ironii, – pozorovatele světa drobných obyvatel domů a dvorů, od domovníků, přes rodiny řemeslníků a obchodníků s manželkami a dcerami na vdávání, po vdovy, staré mládence a podivíny.

Josef Václav Sládek: Básně I

První ze tří svazků České knižnice, jenž představují čtenářům básnické dílo Josefa Václava Sládka, obsahuje jeho rané sbírky z dob, kdy ohledával inspirační zdroje a postupně nalézal svůj umělecký výraz. Po tematicky komplikovných Básních následují zralejší a jednoznačnější elegické Jiskry na moři, v nichž se zřetelně projevují dva základní tvůrčí impulzy: cesta do Ameriky a následná deziluze, a dále smrt první ženy při porodu. Další dvě sbírky, Světlou stopou a Na prahu ráje, se nesou ve znamení nově nalezeného osobního štěstí i pevného místa v české literatuře.

Viktor Dyk: Dramata a prózy

Druhý svazek z díla Viktora Dyka zachycuje v reprezentativním výběru jeho dílo dramatické, hry Zmoudření Dona Quijota a Veliký Mág, a jeho prózy, ranou povídku Stud, povídkový soubor Píseň o vrbě a novelu Krysař, prozaický vrchol Dykova díla. Naše edice usiluje o to, uvést pro současné generace do konkrétnějších historických souvislostí jeho dodnes hraná a vydávaná díla, a tak v celku restaurovat obraz této výrazné, silné i kontroverzní osobnosti českého uměleckého a společenského života.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město

Hlavní hrdina románu z roku 1976 Jan Chrysostom Kepka má na počátku normalizace již pošestnácté vyplnit životopisný dotazník při svém marném usilování o zaměstnání. Vyplnění tohoto dotazníku se stává v každé rubrice (původ, minulost, názory atd.) hrdinovi východiskem pro zevrubnou rekapitulaci vlastního života, pro vzpomínky na mládí, narození, a ve zpětné perspektivě i pro zachycení rodové paměti. Reportážně pojatá historie se zde mísí s kuriozitami a magickým zachycením skutečnosti v dramaticky se proměňující perspektivě.

František Křelina: Amarú, syn hadí – Každý své břímě

Česká knižnice představuje dvě díla jednoho z předních představitelů ruralismu v české literatuře Františka Křeliny. Ve svazku je zařazen román Amarú, syn hadí (1942), inspirovaný osudem moravského jezuitského misionáře, který působil v 17. století mezi jihoamerickými Indiány a byl umučen, a Křelinova pozdní próza Každý své břímě (1969), zpracovávající téma vyvraždění Lidic.

Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi

Tímto titulem pokračujeme ve vydávání knížek lidového čtení. Naše trojice příběhů se tentokrát obrací k hrdinům mužského rodu, totiž k Ezopovi, Ejlenšpiglovi a Palečkovi. Jakkoliv českého původu je pouze třetí hrdina, Paleček, důvtipný a hodný šašek krále Jiřího z Poděbrad, i oba předchozí hrdinové, starověký mudrc Ezop i německý legendární filuta a podvodník Ejlenšpigel, umožnili lidovým vypravěčům, aby uložili do jejich příběhů své dobové představy o moudrosti, cti, chytráctví, odvaze, spravedlnosti, humoru a životě vůbec.

Viktor Dyk: Pět básnických knih

První ze dvou svazků z díla Viktora Dyka je věnován jeho poezii. Obsahuje pět básnických sbírek: Milá sedmi loupežníků, Giuseppe Moro, Noci Chiméry, Okno a Domy. Těmito básnickými sbírkami chceme představit vlastní obsah Dykovy poezie, žijící dodnes v povědomí literární historie svým legendárním dobovým působením. Dramatická cesta básníka od symbolistně dekadentních počátků k výrazné političnosti spojené s protirakouským bojem a s politikou nově vzniklého státu dokládá soudobou atmosféru.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Božena Němcová: Povídky

Svazek přináší soubor čtenářsky osvědčených povídek Boženy Němcové, v nichž se dovršila snaha české literatury o původní, umělecky provedenou podobu tohoto žánru. Povídky tvoří základní půdorys díla Boženy Němcové – vznikaly průběžně a byly vedle pohádek vůbec nejčastější literární formou, jíž se věnovala. Jejich tón mnohdy přizpůsobovala periodiku, pro něž byly určeny, vždy ale zachycovaly dějový a morální obzor jejího světa: hrdinové a hrdinky jsou většinou venkované, avšak nevšedního osudu i vlastností, do nichž autorka mnohdy promítala své představy o životě, svá napomenutí čtenářům i své sny.

Výsledky 61 - 72 z 101