Bernard Bolzano: Exhorty

Výbor z kázání originálního myslitele, osvícenského učence a kazatele Bernarda Bolzana.

Vilém Závada: Básně

Pětice Závadových básnických sbírek.

Jakub Arbes: Romaneta

Výbor z tajemných a napínavých próz Jakuba Arbesa, jimž se tradičně říká romaneta.

Jaroslav Havlíček: Neviditelný

Vrcholný psychologický román Jaroslava Havlíčka.

Josef Václav Sládek: Básně III

Svazek obsahuje pozdní sbírky Josefa Václava Sládka.

Josef Čapek: Lelio – Pro delfína – Stín kapradiny – Kulhavý poutník

Svazek přináší většinu samostatného prozaického díla Josefa Čapka.

Zábavné povídky raného obrození

Výbor z raněobrozenské literární produkce, jež chtěla vlasteneckou inteligenci, české měšťanstvo i vzdělanější venkov poučit a pobavit.

Václav Bolemír Nebeský: Básně

Výbor z básnického díla Václava Bolemíra Nebeského.

Josef Václav Sládek: Básně II

Druhý svazek poezie Josefa Václava Sládka zahrnuje sbírky z dob, kdy byl na vrcholu životních sil a jeho poetika nacházela inspiraci v lidové slovesnosti.

Václav Řezáč: Rozhraní

Důmyslný román tematizující zrcadlení lidských povah a důležitost morální volby představuje Václava Řezáče coby autora pozoruhodných psychologických románů.

Ignát Herrmann: Nedělní povídky

Výbor z povídkového díla Ignáta Herrmanna, mistra vlídné drobnokresby pražského prostředí a jeho figurek.

Josef Václav Sládek: Básně I

První ze tří svazků básnického díla Josefa Václava Sládka obsáhl rané autorovy sbírky, jež dávají nahlédnout do jeho tvůrčího i lidského zrání.

Výsledky 61 - 72 z 109