Vítězslav Nezval: Básně I

Básnické knihy Vítězslava Nezvala ovlivněné poetismem.

František Hrubín: Básně

Soubor jedenácti básnických knih Františka Hrubína.

Marie Majerová: Přehrada

Sociální román, jehož tvar ovlivnila avantgarda a narativní inovace.

Julius Zeyer: Vyšehrad – Troje paměti Víta Choráze

Dvě díla Zeyrovy veršované epiky, zastupující jeho polohu výpravně epickou i intimní.

Zikmund Winter: Povídky

Výbor z vrcholných historických novelistických povídek Zikmunda Wintra.

Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust

Dílo humanistické zábavné prózy 16. století, které nechá nahlédnout do dobového života.

Jaroslav Hašek: Moje zpověď a jiné povídky

Výbor z Haškových literárně zralých povídek zkoumá typ a podstatu autorova humoru.

Karel Hynek Mácha: Prózy

Výběr textů přináší základní témata, dimenze a formy prozaické části Máchova díla.

Josef Kainar: Básně

Čtyři vrcholné básnické sbírky Josefa Kainara z let čtyřicátých a šedesátých.

Zdeněk Němeček: New York: zamlženo

Rozsáhlý román tematizující zkušenosti spjaté s emigrací.

Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny

Cestopis barvitě líčící putování Oldřicha Prefáta z Vlkanova do Svaté země.

Výsledky 49 - 60 z 109