Karel Hynek Mácha: Prózy

Výběr textů přináší základní témata, dimenze a formy prozaické části Máchova díla.

Josef Kainar: Básně

Čtyři vrcholné básnické sbírky Josefa Kainara z let čtyřicátých a šedesátých.

Zdeněk Němeček: New York: zamlženo

Rozsáhlý román tematizující zkušenosti spjaté s emigrací.

Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny

Cestopis barvitě líčící putování Oldřicha Prefáta z Vlkanova do Svaté země.

Bernard Bolzano: Exhorty

Výbor z kázání originálního myslitele, osvícenského učence a kazatele Bernarda Bolzana.

Vilém Závada: Básně

Pětice Závadových básnických sbírek.

Jakub Arbes: Romaneta

Výbor z tajemných a napínavých próz Jakuba Arbesa, jimž se tradičně říká romaneta.

Jaroslav Havlíček: Neviditelný

Vrcholný psychologický román Jaroslava Havlíčka.

Josef Václav Sládek: Básně III

Svazek obsahuje pozdní sbírky Josefa Václava Sládka.

Josef Čapek: Lelio – Pro delfína – Stín kapradiny – Kulhavý poutník

Svazek přináší většinu samostatného prozaického díla Josefa Čapka.

Zábavné povídky raného obrození

Výbor z raněobrozenské literární produkce, jež chtěla vlasteneckou inteligenci, české měšťanstvo i vzdělanější venkov poučit a pobavit.

Václav Bolemír Nebeský: Básně

Výbor z básnického díla Václava Bolemíra Nebeského.

Výsledky 49 - 60 z 101