Josef Svatopluk Machar: Confiteor... – Zde by měly kvést růže...

Svazek přináší dvě zásadní sbírky Macharovy básnické tvorby.

Vítězslav Nezval: Básně II

Básnické sbírky Vítězslava Nezvala ovlivněné surrealismem.

Jan Neruda: Arabesky – Povídky malostranské

Dva klasické povídkové soubory Jana Nerudy.

Marie Pujmanová: Pod křídly – Pacientka doktora Hegla – Předtucha

Svazek představuje výbor z psychologických próz Marie Pujmanové.

Středověké legendy o českých světcích

Výbor ze staroslověnských a latinských legen devátého až čtrnáctého století, jež stály na počátku vzdělanosti a písemnictví v našich zemích.

Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi I–II

Románová kronika vtahující čtenáře do velkých i malých událostí vesnické komunity v průběhu jednoho roku.

Petr Chelčický: Síť víry

Nejznámější traktát Petra Chelčického je společenskou kritikou i formulací ideálu.

Vítězslav Nezval: Básně I

Básnické knihy Vítězslava Nezvala ovlivněné poetismem.

Rukopisy královédvorský a zelenohorský

Komentované vydání nesmírně vlivných domnělých staročeských veršovaných památek, vytvořených v době národního obrození.

František Hrubín: Básně

Soubor jedenácti básnických knih Františka Hrubína.

Marie Majerová: Přehrada

Sociální román, jehož tvar ovlivnila avantgarda a narativní inovace.

Výsledky 37 - 48 z 105