Svatopluk Čech: Výlety pana Broučka

Kompletní vydání humoristicko-satirických „broučkiád“ Svatopluka Čecha.

Jan Čep: Povídky

Výbor přináší průřez povídkovou tvorbou Jana Čepa.

Emil Juliš: Básně

Pětice sbírek představuje Julišovu vizuální a experimentální poezii.

Jaroslav Durych: Bloudění

Vrcholné románové dílo Jaroslava Durycha, hodnotově odkazující ke katolickému baroku.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě. Třetí vydání svazku.

Božena Benešová: Prózy

Výbor přináší dvě knihy povídek z prvního období autorčiny tvorby a její nejznámější román.

Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory

Výbor z kratších prací zásadního prozaika moderní české literatury napříč jeho tvorbou.

Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z desátých a dvacátých let 19. století jakožto významný příspěvek obrozenské literatury.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Slavná alegorie Jana Amose Komenského vychází v reedici.

Karel Čapek: Tři hry

Svazek přináší tři vrcholná dramata Karla Čapka z různých období jeho tvorby.

Výsledky 25 - 36 z 109