Božena Benešová: Prózy

Výbor přináší dvě knihy povídek z prvního období autorčiny tvorby a její nejznámější román.

Bohumil Hrabal: Povídky, črty a hovory

Výbor z kratších prací zásadního prozaika moderní české literatury napříč jeho tvorbou.

Antonín Sova: Básně

Pětice vrcholných básnických knih zásadního autora českého modernismu přelomu 19. a 20. století.

Konstantin Biebl: Básně

Svazek přináší kompletní básnické dílo Konstantina Biebla.

Milota Zdirad Polák: Vznešenost přírody – Cesta do Itálie

Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka z desátých a dvacátých let 19. století jakožto významný příspěvek obrozenské literatury.

Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Slavná alegorie Jana Amose Komenského vychází v reedici.

Karel Čapek: Tři hry

Svazek přináší tři vrcholná dramata Karla Čapka z různých období jeho tvorby.

Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy

Čtyři mravoučná a polemická díla předního představitele bratrské reformace.

Vítězslav Nezval: Básně III

Završení souboru, jímž Česká knižnice představuje podstatné básnické knihy Vítězslava Nezvala.

Karel Jaromír Erben: Kytice – České pohádky

Dvě nejzásadnější beletristická díla Karla Jaromíra Erbena, obě vycházející z jeho národopisného studia.

Karel Václav Rais: Povídky

Reprezentativní průřez prozaickou tvorbou Karla Václava Raise.

Jakub Deml: Pozdrav Tasova

Kriticky ověřené a komentované vydání celku Demlových próz.

Výsledky 25 - 36 z 105