Jan Neruda: Knihy básní

Svazek přináší soubor všech Nerudových básnických knih od jeho prvotiny Hřbitovní kvítí po posmrtně vydané Zpěvy páteční.

Josef Václav Sládek: Má Amerika

Souborné vydání fejetonů, v nichž Josef Václav Sládek reflektoval svou cestu po Severní Americe v letech 1868–1870.

Středověké legendy o českých světcích

Výbor ze staroslověnských a latinských legen devátého až čtrnáctého století, jež stály na počátku vzdělanosti a písemnictví v našich zemích.

Josef Škvorecký: Zbabělci

Zásadní román moderní české literatury, líčící poslední dny druhé světové války na českém maloměstě.

Karel Hynek Mácha: Básně

Svazek představuje Máchovo básnické dílo v plné šíři a historické perspektivě.

Výsledky 97 - 102 z 102